Počátky předškolní výchovy v Kyšperku – Letohradě

ÚTULNA

Dětský útulek v Kyšperku, určený dětem předškolního věku, založila v roce 1901 včp. 245 hraběnka Alžběta Stubergová. Povolení od Okresní školní rady v Žamberku získal útulek, lidmi zvaný útulna, dne 14.1.1902. Péče o děti byla svěřena řeholním sestrám “kongregace největší svátosti”. Na konci čtyřicátých let 20. stol. byla vedoucí útulku řádová sestra Anselma Marie Vladyková a s ní působila řádová sestra Eustachie Božena Kubínová. Pamětníci vzpomínají, že obě sestry měly “na vlastní žádost” přejít do státní mateřské školy v Taušlově ulici.

Dětská útulna sv. Alžběty čp. 245 z roku 1901

KNV v Hradci Králové svým výnosem na základě výnosu ministerstva sociální péče ze dne 30.5.1949 zn.1210-12/5-49 spojil dětský útulek Charita v Kyšperku s účinností od 12.4.1950 se státní MŠ z důvodů zabezpečení odborné výchovy a zhospodárnění provozu. O sloučení bylo jednáno dne 9.3.1950 na schůzi, kde byli zástupci KNV, MNV, školní referent F. Skála, Jan Mokrý jako zástupce Mariánské družiny v Kyšperku, ředitelka MŠ Olga Skálová, učitelka Olga Charfreitagová a obě řádové sestry. 11.4.1950 bylo provedeno převzetí inventáře a 12. 4. 1950 převzetí dětí z útulku do MŠ. Útulek v č. 245 byl zrušen. Obě řádové sestry pak působily v mateřské škole jako učitelky. Dále již nebyla kronika vedená a ve školním roce 1952/53 již o nich není zmínka. Závěrem lze konstatovat, že historie předškolní výchovy sahá v Kyšperku, nyní Letohradě, od roku 1901, kdy byla založena hraběnkou Stunbergovou útulna, do dnešních dnů.

podle místní kroniky