Exhumace pozůstatků italských vojáků

Home » historické události » Exhumace pozůstatků italských vojáků
historické události Žádné komentáře

27. ledna 1945 byli z německého vojenského transportu vyloženi na letohradském, tehdy ještě kyšperském nádraží dva umírající italští zajatci. Italové totiž na východní frontě složili zbraně a odmítli dále bojovat po boku Němců, protože po spojenecké invazi do Itálie v roce 1943, Itálie kapitulovala. Němci prohlásili italské vojáky za své zajatce a krutě s nimi zacházeli. Tehdy v lednu je transportovali za tuhých mrazů v otevřených nákladních vagónech, takže jich mnoho pomrzlo. Oba zajatci na nádraží zemřeli, jak je zapsáno i v městské kronice. Jmenovali se Renati Giuseppe a Jeni Domeno. Podle svědectví paní M. Pačínkové, sestry zdejšího hrobníka, již zemřelého K. Preclíka, byli oba pohřbeni do jednoho hrobu u hřbitovní zdi. Společnou rakev pro oba vyrobil truhlář Vrbický ze Svatojánské ulice, jak dosvědčila paní Faltusová z čp. 247. Při ukládání rakve do hrobu hrobník požádal přítomné ženy, kterých se mezitím shromáždil na hřbitově početný houf, aby se za zemřelé Italy krátce pomodlily. Sám popřál zemřelým, aby jim byla česká země lehkou. Doklady o pohřbu poslal na příslušný úřad do Itálie. Pan K. Mencl si vzpomněl, že ještě před asi deseti lety byl na hrobě dřevěný kříž s plechovou tabulkou.

Ve středu 3. srpna se na Městský úřad v Letohradě dostavili pracovníci italského velvyslanectví v České republice Giuseppe Maiello a Antonio da Simone. Byli pověřeni pátráním po pozůstatcích pochovaných v naší zemi. Pracovnice Technických služeb p. Šrubařová jim vyhledala ve hřbitovní knize údaj, kde jsou oba italští zajatci pohřbeni. Byl to hrob č. 480 blízko hrobu rodiny Gabrisovy. Ověření pak společně provedli na místě za přítomnosti zmíněných místních pamětníků, snachy hrobníka Preclíka a dalších účastníků. Na městském úřadě bylo pak se starostou Ing. Šilarem dohodnuto, že pracovníci Technických služeb za asistence stavebního technika Faltuse připraví exhumaci pozůstatků. Vlastní exhumace byla provedena za účasti zmíněných zástupců italského velvyslanectví v pátek 5. srpna 1994. Ti pak potvrdili převzetí ostatků zápisem v hřbitovní knize. Protokol o exhumaci, vypracovaný panem Faltusem, je uchován na městském úřadě. Ostatky zajatců budou převezeny do Itálie a předány rodinám pozůstalých a nebo pohřbeny na vojenském hřbitově.

Miroslav Machek