Srnec v bytě

střípky, klípky, zajímavosti Žádné komentáře

Ve středu dne 22. prosince 1937 byl konán v lese Pustinách hon, který byl příčinou podivného dobrodružství mladého srnce. Poplašen vyběhl se srnkou z lesa a přes Kopeček sběhl clo zahrad Svatojánské ulice. Odtud pak srnčí párek běžel touž ulicí do města a v Komenského třídě se rozdělil. Zatím co srnka utíkala z města směrem ven, srnec u školy z neznámé příčiny vrazil parohy do okna přízemního bytu školníka pana Otty Reinelta, prorazil dvojité okno, učiněnými otvory ve skle skočil do pokoje, kde způsobil v pokoji na svátky uklizeném a vy drhnutém hotovou spoušť. Vrazil do kamen. která rozbořil, scházel a rozbil květináče a ve zmatku vrážel do všeho, co mu bylo v cestě a roztrhal záclony. Od okenního skla byl pořezán a za nechal v pokoji i četné krvavé stopy. Teprve několika mužům se podařilo vyplašené zvíře spoutati a vynésti za město do volné přírody, kde byl puštěn na svobodu. Neví se, zda příčinou nepředloženého činu srnce bylo leknutí, či ho lákaly zelené květiny v oknech. Nevíme jakou radost. z návštěvy tak vzácného hosta měl pan Reinelt a zejména paní Reineltová. Veřejnost je zvědava, zda srnec se vrátí, aby zaplatil způsobenou škodu, či ho bude třeba žalovati u soudu.

in týdeník Orlický kraj 1937