Kam se poděl starý obraz?

Home » střípky, klípky, zajímavosti » Kam se poděl starý obraz?
střípky, klípky, zajímavosti Žádné komentáře

V roce 1938 navštívil Kyšperk prof. Dominik Filip, největší znalec místopisu, historie a pověstí zdejšího hraje. Přijel se podívat do Obory k hájovně, kde si chtěl ještě prohlédnout podrobně zbytky a okolí bývalého loveckého zámečku a nynější hájovny. Při té příležitosti mu sdělil pan Kubíček, hajný ve výslužbě, že starý zesnulý pan hrabě Karel Stubenberg mu několikráte říkal, že obraz bývalého zámečku se nachází v kosteleckém zámku a nabízel mu, kdyby si jej chtěl prohlédnouti, že mu opatří k tomu dovolení. Zmíněný obraz má velký význam i pro historii Kyšperka, poněvadž jmenovaný zámeček je opředen mnoha pověstmi, aniž by se dosud podařilo zjistit, jak dalece se shodují s pravdou. Doba, v níž zámeček v oboře stával, i když není poměrně příliš daleká (necelých 200 let), je zastřena jakousi rouškou tajemnosti. Historici Kyšperka vedli obraz v patrnosti, ale nikdo z nich neměl tolik času po obrazu pátrat.. Teprve ikonografická výstava v Žamberku dala podnět k dalšímu pátrání. Předseda výstavního výboru, pan baron Charles Parish byl tak laskav a osobně se v kosteleckém zániku informoval, zda tam obraz skutečně je. Bylo mu však sděleno, že svého času přišel obraz do cuclavské fary, ale kam se poděl tam odtud, není známo. (Podle Fr. Skály)

Poznámka Na vysvětlenou uvádím, že dcera posledního majitele z hrabat Bredů se provdala za hraběte Cavrianiho. Tento rod držel necelé půlstoletí Kostelec nad Orlicí až do roku 1796, kdy jej koupil kníže Josef Vchynský z Vchynic. V důsledku sňatku hraběnky Terezie Bredové s Františkem Alexandrem Cavrianim přišel obraz bredovského loveckého zámečku v Oboře do Kostelce a z této pozůstalosti na Cuclav.

Pavel Hrdina Městské muzeum