28. říjen 1918 v Kyšperku

Home » historické události » 28. říjen 1918 v Kyšperku
historické události Žádné komentáře

Den 28. října 1918 byl sychravý. Večer byl tmavý, lidé chodili brzo spát, neměli čím topit a byla nouze o petrolej. Elektrické světlo ještě nebylo. V devět hodin večer bylo město tiché a většina oken tmavá. Z nádraží přišla zpráva, že v Praze nastal státní převrat. Městský strážník Antonín Novák vzal buben, jiný se přidal s harmonikou a s nádražním úředníkem procházeli ulicemi města a zvěstovali z domů vybíhajícím lidem radostnou zprávu, že rakouské porobě je konec. Lidé vyskakovali z postelí jako přiscreen-17-42-0829-10-2016 poplachu. Rychle se oblékali a shromažďovali se v ulicích. Vzpomnělo se i na rakouské dvojhlavé orly, jedni se stavěli ke zdi, druzí jim po zádech vylézali na ramena, aby nenáviděné znaky mohli shodit. Tak byl shozen orel na hlavním skladu tabáku u Hostinských na podloubí a pak následovaly ostatní trafiky. Poslední orel byl na bráně Fischlovy továrny. Na nádraží přednosta stanice, inspektor Kuchař svítil lidem, kteří otloukali německý nápis Geiersberg. Po očistné práci vrátily se zástupy občanů na náměstí, kde k nim promluvil velmi procítěně studující práv František Heřman. Po ukončení projevu zapěla se národní hymna. Byly to pohnuté scény. Lidé se radostí objímali, plakali, bez ohledu, zda se znají. Ještě v noci byla Městským úřadem svolána poradní schůzka ke Kryštofkům. Byl tu starosta města a Sokola pan Alois Pavlišta, první radní pan Charfraitag (poštmistr), náčelník Sokola pan Konhausner a obchodník p. František Skála. Na oslavu nové nabyté svobody bylo rozhodnuto zařídit na 29. říjen úplný pracovní klid a odpoledne uspořádat slavnostní průvod městem.

Jitro tohoto dne bylo krásné, slunce vyšlo na modrou oblohu. Počasí se přizpůsobilo radostné náladě obyvatelstva. V obchodech se ještě našly trikolóry a kdo měl prapor, tak jej vyvěsil (z mnohých bylo jíž ušito prádlo). Odpoledne se shromažďovaly ohromné zástupy lidí na silnici k Písečné. Přišly i průvody s prapory z Lukavice, Orlice a Kunčic. Průvod snad čítal tisíce účastníků. Prapory vlály, hudba vesele hrála a lidé se radovali ze svobody a konce války. Průvod přišel na náměstí, kde před radnicí přečetl starosta města p. Alois Pavlišta prvý československý zákon. Zatím dosavadní zemské a říšské zůstávaly v platnosti. Pak prošel průvod ulicemi města. Na nádraží pískaly na pozdrav slavnostně ověnčené lokomotivy. Manifestace byla ukončena na naměstí zpěvem národní hymny. Dne října 31. října 1918 se jíž v Kyšperku objevili první vojáci, kteří se vraceli domů. Ani květen 1945 nedosáhl tolik radosti a veselého pohledu (d0 budoucnosti, jak tomu bylo 28. a 29. října u a 1918 v našem městě. Škoda, že tak lehce zapomínáme.

Josef Koloc