1908 – oprava kunčické školy

Home » architektura » 1908 – oprava kunčické školy
architektura Žádné komentáře

screen-11.43.41[31.08.2016]V roce 1908 měla obec Kunčice velké vydání a starosti se školou. Všecky stropy ve škole byly zachváceny červotočem natolik, že c.k. okresní školní rada nařídila jejich neodkladnou rekonstrukci.

Příčinou rychlé zkázy byla podle posudku stavitele Petříka ta okolnost, že při stavbě roku 1878 byly použity vlhké zásypy. To také potvrdili pamětníci z řad řemeslníků, při stavbě zaměstnaných. Dříví, použité na stavbu, bylo zdravé, v zimě kácené. Orlická škola, ač byla stavěna o dva roky dříve, měla stropy v naprostém pořádku. Podle vyprávění současníků se kunčická škola stavěla v roce deštivém. Navíc, aby ušetřil, nájemce stavby stavitel Havlíček z Chocně stavbu při nedostatečném vrchním dozoru dost šidil. Při pronájmu stavby (dnes bychom řekli konkursu) bylo totiž nejdůležitější, kdo dá nejlevnější nabídku – a podle toho to pak dopadlo. Zdi byly zeslabeny, vápnem se šetřilo, v plánu vyznačená venkovní ozdoba byla nahrazena levnějším náhozem, střecha místo břidlice dostala jen nátěr na šindel, za sklepa místo řádného kanálu byly vyvedeny jen drenážní trubky. Ta „láce“ musela být později draze vykoupena.

Drenážní trubky se brzy zanesly a při jarním tání se sklepy plnily vodou. Proto se nejprve přestavoval trativod od vyústění na stráni k řece až po severní roh školy. Když ani to nepomohlo, musely se roku 1888 vyzdvihnout schody vedoucí do sklepa, a musel se vybudovat řádný kanál i pod samými základy hlavní zdi. Byla to práce nesnadná a drahá. Roku 1891 byla šindelová střecha již natolik sešlá, že byl nejvyšší čas nahradit šindele břidlicí, aby se „stará“ střecha mohla ještě pod břidlicí ještě vůbec použít. Přitom byly opraveny opršalé římsy a opatřeny plechovou přikrývkou. Zvenčí byla budova školy obílena a okna znovu natřena. To vše si vyžádalo náklad 558 zlatých. Jedna vada, totiž příliš malé třídy, se už odstranit nedá. Nejnákladnější opravou však byla rekonstrukce stropů roku 1908. Vyžádala si naklad 4576 korun (rakouských). Z čehož možno odečíst částku 200 K, utržených za staré dříví. Na radu znalců byly nove stropy nad přízemím udělány klenuté na traversy, nad třídami stropy rákosové, rovněž zavěšené na silných železných nosičích. Práce provedl stavitel Petřík z Kyšperka velmi solidně. Škola byla také opatřena hromosvodem od F. Charfreitaga ze Žamberka.

S rekonstrukcí se začalo v červenci, do začátku nového školního roku 16. září byla úplně hotova (Něco takového si dnes nedovedeme vůbec představit – povzdech učitele!). Vystěhované rodiny učitele Vondrouše u řídícího Kněžka bydlely zatím v domku Josefa Vychytila čp. 43. Zednické práce vedl polír Krejsa z Verměřovic, tesařské mistr Fr. Šimáček z Kyšperka, který zde pracoval už roku 1879 při stavbě školy.

 

Letohradský zpravodaj 1989 (z kunčické kroniky)