JUDr. Oldřich Srb (1908-1987)

Home » osobnosti » JUDr. Oldřich Srb (1908-1987)
osobnosti Žádné komentáře

* 11. 2. 1908 – + 23. 11. 1987

oldřich srbJUDr. Oldřich Srb se narodil 11. 2. 1908 ve Vysokém Mýtě jako druhorozený syn hudebního nástrojaře Josefa Srba a jeho manželky. Rodiče pocházeli z městečka Zásmuky u Kolína, odkud se přistěhovali do Vysokého Mýta. Otec opravoval ve své dílničce žestové i dřevěné nástroje hudebníkům ze širokého okolí.

Mladý Oldřich Srb navštěvoval obecnou a měšťanskou školu ve Vysokém Mýtě, poté vystudoval obchodní akademii v Kolíně. Po ukončení studií pracoval krátký čas jako úředník v bance v Jičíně a poté studoval na právnické fakultě UK v Praze. Absolvoval také pět semestrů studia statistiky.

Již před válkou nastoupil jako odborník v oboru statistiky do podniku ČKD Praha, kde působil i během války. Od září 1951 byl jako úředník přeřazen v rámci akce pomoci průmyslu a dopravě do materiální výroby. Pracoval nejdříve jako dělník a později jako technicko-hospodářský pracovník traťové strojní stanice ČSD v Hradci Králové. Odtud byl ke dni 1. 2. 1959 uvolněn jako vyučující na SPŠ dopravních staveb v Letohradě.

V době svého nástupu na SPŠDS v Letohradě již dálkově studoval na VŠ dopravní v Praze. Získal tak odborné znalosti i k výuce technických předmětů. I zde studoval s výborným prospěchem, ale studium těsně před dokončením vzhledem k rodinným důvodům přerušil. Na škole vyučoval široké škále předmětů všeobecných i technických. Po celou dobu intenzivně studoval literaturu mnoha oborů, mnohdy i díla psaná německým, anglickým a ruským jazykem. Jeho vztah k žákům snad nejlepe vystihuje hodnocení z ledna 1952, které je zachováno v jeho osobních spisech: „je někdy až příliš laskavý na žáky, k nimž má srdečný vztah.“

Zpočátku bydlel jUDr. Oldřich Srb trvale v Nerudově ulici v Praze na Malé straně, kam každý týden dojížděl. Později žil ve skromnýclı poměrech v ‚ľyršově ulici čp. 352 v Letohradě. Jeho menší postava obtížená taškami a ,,křižující“ ulice při svém badatelském úsilí patřila po mnoho let neodmyslitelně k tváři města.

Mezi kolegy ve škole byl vždy oblíbený pro svou obětavost a skromnost, žáci si vážili jeho hlubokých a všestranných znalostí. Měl velice rád hudbu, sám komponoval, hrál na housle i klavír, studoval i hudební teorii. Vzpomínám si, jakou měl radost, když si přivezl ze své návštěvy v SSSR některé hudebniny českého původu, které tam v antikvariátech objevil. Svou lásku k hudbě šířil i mezi studenty tím, že v šedesátých letech vedl na internátě ČSD při SPŠ železniční hudební kroužek.

JUDr. Oldřich Srb byl skutečným polyhistorem. Jeho zájem byl v širokém záběru zaměřen i na oblast matematiky, fyziky, historie, všech forem umění a v posledních letech svého života především na oblast regionální historie. Zhruba koncem sedmdesátých let začala SPŠŽ v Letohradě shromažďovat materiály osvětlující její vlastní historii i doklady o působení malíře Alfonse Muchy v Kyšperku a zvláště v tehdejší živnostenské škole pokračovací, dnešní SPŠŽ. JUDr. Srb byl vedením školy požádán o pomoc a spolupráci při shromažďování materiálů. Pod jeho rukama znovu ožilo jedno z dávných údobí tvorby malíře Alfonse Muchy, který zde ve svém „kyšperském ateliéru“ vytvořil díla z nejpozoruhodnějších. Nejcennější bylo, že toto bádání připomnělo i období Muchovy tvorby, o kterém ani veřejnost, ani odborníci příliš nevěděli. Na žádost školy Dr. Srb v roce 1985 předložil dva rukopisy. V prvním z nich sepsal veškeré významnější údaje, které za uplynulá léta zjistil o působení Mistra Muchy v Kyšperku, v druhém pak informace o ostatních malířích, kteří zachytili tvář tohoto města v různých obdobích.

Jiří Vaško, Letohradský zpravodaj ročník 1988 (zkráceno)