Lojzička Hendrychova

SOUBOJ S MALOMESTEM
Znamá česká spisovatelka s reglonálním zaměřením na okolí Litomyšle, Teréza Nováková, napsala před více jak sto lety tragickou novelu o služce z Kyšperka “Lojzička Hendrychova, dívka z lidu”. Děvče pocházelo ze stavení Josefa Motla č.p. 96 na Podměstí a dočteme se zde o kmotře Matyášce, vdově Filipové, paní radové Houškové, o Kubátovl a KroužiIovI a dalších. Pro dnešního čtenáře je kromě dramatického děje o nepochopené, nadané, cltlIvé dívce básnířce velice zajímavá pasáž, kde autorka poplsuje krásy našeho městečka.
Městečko v bývalem krajI kralovéhradeckém kupí se kolem zámku a rozsahlého jeho parku (…). Před kostelem rozkladá se pravIdelné čistotné náměstí, pravý to vzor českých maloměstských rynků; máť uprostřed důkladně pozlacenou barokně ozdobenou sochu Panny Marie, kolem má několIk stromů, po obou stranách kašny. Z náměstí vybíhá několik kratičkých ulic; ulice vedoucí pod zámeckou spojovací chodbou jest nejširší, jest to vlastně silnice město protíhající, která na jedné straně hluboko pod dkalnou stráň se sklání, jsouc roztroušenými domky podměstskými z obou stran roubena. (hlav)

 

 

86-9

Za plotem dům čp. 96 v Ústecké ulici, rodiště Lojzičky Hendrychovy