Archives : Červenec-2017

Níže uvedená událost je zaznamenána podle vzpomínek pamětníka Aloise Glitsche (Klíče), kyšperského představeného v létech 1861-1864. Poněvadž některé jeho písemné formulace se jevily obtížněji srozumitelné, byly při tomto přepisu upraveny do srozumitelnější podoby, aniž by byl jakkoliv změněn smysl této jeho zprávy. Stanislav Adamec Roku 1787 císař Josef II. zrušil všechny veřejné hry, které byly provozovány ..

Read more

Pamětní spis o škole v Kyšperku zpracoval Dr. Josef Mikyska v roce 1894 O škole vůbec Hlavní článek zákona ze dne 9.června 1873 o škole dí v § 21: škola má vychovávati a vyučovati. Účelem vychování mládeže a t.d. viz Přednášku a škola jest za třetí pomníkem národního uvědomění a pokroku a národ český byl ..

Read more

(Opsány záznamy MUDr Josefa Mikysky z roku 1893)   O kratochvíli neb zábavu za starších dob nebylo v Kyšperku právě tak postaráno jako v místech jiných, krom kdy nějací cizí potulní hudebníci, zpěváci anebo i loutkové divadlo do Kyšperka zabloudilo. Protože každá kočující společnost, zvlášt za dlouhých večerů zimních s otevřenou náručí byla přijímána a návštěvu ..

Read more

Stanislav Adamec Podle Sedláčka (Sedkáček A.: Hrady, zámky a tvrze II.) byla tvrz Orlice ve 13. století sídlem vladyk z Orlice a vlastní ves měla jméno „in prato“ (Louka), od roku 1406 také Orlice (dnes součástí města Letohrad). Držitelem tvrze a patronem kostela byl od roku 1361-1366 Ivan z Orlice. Po něm seděli tu Dobeš z Přepych a ..

Read more

ÚTULNA Dětský útulek v Kyšperku, určený dětem předškolního věku, založila v roce 1901 včp. 245 hraběnka Alžběta Stubergová. Povolení od Okresní školní rady v Žamberku získal útulek, lidmi zvaný útulna, dne 14.1.1902. Péče o děti byla svěřena řeholním sestrám “kongregace největší svátosti”. Na konci čtyřicátých let 20. stol. byla vedoucí útulku řádová sestra Anselma Marie Vladyková ..

Read more