Archives : Prosinec-2016

Narodil se 10. ledna 1904 v rodině otce Aloise, strojvedoucího císařských drah, a matky Marie, dcery kožešníka Hampla. Po skončení měšťanské školy vystudoval obchodní akademii v Karlíně a po několika počátečních, krátkých pokusech o zaměstnání u různých společností, zakotvil natrvalo jako pokladník u městské spořitelny v Kyšperku. Výrazně se angažoval v politickém a společenském životě ..

Read more

P. Stanislav Marek – narodil se 12. listopadu 1911 v Kunčicích u Kyšperka (dnešní Letohrad). Na kněze byl vysvěcen 29. června 1938 v Hradci Králové. Rok byl kaplanem v Kutné Hoře a poté 5 let administrátorem v Nových Dvorech u Kutné Hory. Farářem v Klášterci se stal 1. července 1944. Už roku 1949 měl problémy ..

Read more

27. ledna 1945 byli z německého vojenského transportu vyloženi na letohradském, tehdy ještě kyšperském nádraží dva umírající italští zajatci. Italové totiž na východní frontě složili zbraně a odmítli dále bojovat po boku Němců, protože po spojenecké invazi do Itálie v roce 1943, Itálie kapitulovala. Němci prohlásili italské vojáky za své zajatce a krutě s nimi ..

Read more

Ve středu dne 22. prosince 1937 byl konán v lese Pustinách hon, který byl příčinou podivného dobrodružství mladého srnce. Poplašen vyběhl se srnkou z lesa a přes Kopeček sběhl clo zahrad Svatojánské ulice. Odtud pak srnčí párek běžel touž ulicí do města a v Komenského třídě se rozdělil. Zatím co srnka utíkala z města směrem ..

Read more

“Být silný znamená být šťastný,” řekl počátkem devatenáctého století americký básník Henry Wadsworth Longfellow. A když dodal, že “člověk je buď kladivem, nebo kovadlinou”, vyjádřil naprosto přesně, proč lidstvo od nepaměti obdivuje siláky. Chytrost, moudrost – ty obvykle zmizí ze světa spolu se svými nositeli, ale odneste na ramenou kládu, co dva jiní nezvednou, a ..

Read more