Archives : Listopad-2016

Panuje obecné povědomí, že ženy (a to nejdříve jen ty tzv. „mondénní“) začaly kouřit počátkem 20. století. Proto mne velmi překvapila zmínka o ženě – kuřačce z přelomu 18. a 19. století – uvedená v pamětech Isidora Moravce (* 1862) z Kunčic: “…děda mého otce byl hospodářem v popis­ným čísle 82 Kunčicích, kdež dosud rod ..

Read more

Pátrám ve starých dokumentech, abych objevila dávno zapomenuté příběhy, v nichž možná figurovali vaši předci. Jenomže historie je dáma potutelná, někdy jen naznačí a rozuzlení si nechá pro sebe. Tak je to i tentokrát. O svátku Kosmy a Damiána, ve čtvrtek 27. září 1821, zaklepal soudní sluha na dveře justiciára Rettiga (1). “Milostpane, jsou tu ..

Read more

Milo bylo v chaloupce. Tak začíná nejeden z oblíbených prvorepublikových příběhů popisujících idylický život na vsi. Ovšem společné soužití vícero generací nebo lidí, jež kromě střechy nad hlavou a povinnosti výměnku neměli nic společného, zpravidla přinášelo jeden konflikt za druhým. Slavný vrchnořiditelský ouřade. Když Antoni(n) Baláš před několika lety ode mně chalupu N.C. 39 v ..

Read more

V dubnu 1919 byl odhlasován zákon O pozemkové reformě. V tehdejším Kyšperku byly pozemky velkostatku přiděleny především dlouholetým pachtýřům. Když se tu začala stavět železnice, utekli z velkostatku všichni deputátníci, protože si na dráze víc vydělali. To přinutilo tehdejšího majitele velkostatku, aby pole pronajal, propachtoval. Tito pachtýři nebo jejich potomci je nyní získali do vlastnictví ..

Read more

Standardy. Ošklivé slovo samo o sobě. A co teprve v historii. Někdo zlehka, možná ze společenské slušnosti prohodí větu, dvě a ty pak žijí bez ohledu na pravdu. Narazila jsem na podobné. Pořád dokola se cituje vyjádření kyšperského kronikáře Aloise Gleitsche, který o svém předchůdci napsal: “Václav Uhlíř si vydobyl velké zásluhy o zvelebení města ..

Read more

Antonín Jan Buchtel, východočeský obrozenec a hudební nadšenec, skladatel a sběratel hudebních nástrojů, se do dějin vepsal hned několika počiny, dnes pohříchu zapomenutými. Narodil se v Pastvinách u Kyšperka 4. května roku 1804 v rodině tamního mlynáře. Podle některých pramenů je jeho rodiště o několik kilometrů severněji v obci Klášterec nad Orlicí. Ovšem zápis z ..

Read more

/podle kronikáře Fr. Skály a městské kroniky/ V polovici roku 1944 počali jsme pociťovat i v Kyšperku, že světová válka překročila již svůj vrchol a že se počíná blížit konečné rozhodnutí. V měsíci červnu byla zabrána zdejší budova Masarykovy školy práce /nynější průmyslové školy/ a byly do ní umístěny dívky ze západního Německa. Měly se ..

Read more

V roce 1938 navštívil Kyšperk prof. Dominik Filip, největší znalec místopisu, historie a pověstí zdejšího hraje. Přijel se podívat do Obory k hájovně, kde si chtěl ještě prohlédnout podrobně zbytky a okolí bývalého loveckého zámečku a nynější hájovny. Při té příležitosti mu sdělil pan Kubíček, hajný ve výslužbě, že starý zesnulý pan hrabě Karel Stubenberg ..

Read more

(podle vzpomínky učitelky M. Čepkové) Bylo to za války. Ve škole se ten den neučilo. Z rozkazu německého důstojníka se všichni učitelé měli shromáždit v jedné třídě. Tam jim rozdal nové, ještě nevyplněné legitimace, tzv. kenkarty a poručil jim, aby je podle seznamů vyplnili. On že má ještě jinou práci. Zdůraznil, jak je důležité správně ty kenkarty ..

Read more