Archives : Říjen-2016

Den 28. října 1918 byl sychravý. Večer byl tmavý, lidé chodili brzo spát, neměli čím topit a byla nouze o petrolej. Elektrické světlo ještě nebylo. V devět hodin večer bylo město tiché a většina oken tmavá. Z nádraží přišla zpráva, že v Praze nastal státní převrat. Městský strážník Antonín Novák vzal buben, jiný se přidal ..

Read more

Financování škol náleželo k povinnostem obcí a od svého vzniku v roce 1774 se potýkalo s problémy. Sedláci nepovažovali vzdělání svých potomků za zvlášť důležité. Děti posílali do školy jen tehdy, když jejich pomoc nepotřebovali v hospodářství. Jak šel čas, situace se zlepšovala, ale vždycky se našel rebel… Děti z Rotneka byly „přiškoleny“ do Hnátnice. Denně musely absolvovat dlouhou, náročnou, ..

Read more

Společenstva čili cechy zaujímaly ve městech významné postavení. Pečlivě střežily svobody, výsady a práva jednotlivých řemesel, dohlížely na dobrou práci svých členů, podporovaly ty, kteří se dostali do úzkých a stavěly se ostře proti různým nepřístojnostem. Tohle všechno se čas od času projednávalo na cechovních schůzích. Na jedné takové se před představenstvo kyšperských krejčích postavil ..

Read more

Městský hřbitov byl zřízen v roce 1726 u farního kostela sv. Václava, tedy ve stejný rok, ve kterém byla do Kyšperka přenesena fara z Lukavice. V letech 1744 a 1818 byl rozšířen. Tento malý hřbitůvek nevyhovoval potřebám města již od svého založení. Brzy nebylo kam ho rozšiřovat, jelikož kolem něj vyrostla městská zástavba. Hledalo se ..

Read more

Vzpomínky Jaroslava Skalického Jsem letohradský rodák. Otec měl na Podměstí kamnářství. Za války jsem musel na práce do Německa, po válce a odsunu Němců jsem se přestěhoval do Králík. Bylo nás několik a převzali jsme některé podniky jako národní správci. Já jsem měl papírnictví, pan Matyáš sodovkárnu, jiný zase železářství. Řídili jsme se Košickým vládním ..

Read more

Ve starých novinách jsem našla příběh, jenž se nehezky otiskl do historie rodu Vondrů. Na kunčický mlýn se roku 1815 přiženil Leopold Vondra, syn kyšperského krupaře a primátora. Vzal si Annu, dceru tamního mlynáře Leopolda Štěničky. Na lomenici zářil nápis “Na Božím požehnání vše založeno jest”, ale mlynáři přáno nebylo. 13. července 1845 jej do ..

Read more

27. června 1890 vyšla v Národní politice zpráva o smrti mladého muže, jenž se z nešťastné lásky zastřelil u kyšperského hřbitova.     Jíleček není příjmení typické pro zdejší kraj, a jak ukazuje index zemřelých, skutečně si zařádil novinářský šotek. Oním mladíkem byl Václav Jedlička.     Jméno dívky, která přivodila jeho smrt, odnesl čas. ..

Read more