Archives : Září-2016

Vzpomínky paní Ruprechtové Budu vám vyprávět život člověka, který i ve velkém utrpení si našel smysl života: Nikomu vědomě neublížit a potřebným pomáhat. Můj manžel měl špatné řemeslo. Byl soudcem. Za války pracoval v továrně a v padesátých letech jsem za nim jezdila na Slovensko a na uran i s malými dětmi. V roce 1953 ho ..

Read more

To se takhle brali dva – nevěsta stála před knězem s vítězným úsměvem, zatímco ženich vypadal, jako by ho pokropili.. Doma jim plakal téměř dvouletý synek Jan. A právě díky němu měla dnes Terezka Antonína tam, kde ho chtěla mít – před oltářem. Jejich vnuk Isidor o tom ve svých pamětech vypráví: “Nežli si (dědeček) ..

Read more

Ve dnech 28. a 29. června 1914 se měl konat Všesokolský slet v Brně. Proto se sem sjeli Sokolové z Čech, Moravy a Slezska, to jest zemí tzv. Koruny Svatováclavské, aby si vzpomněli V. sletu Všesokolského v Praze v roce 1912. Ranní zkoušky na Sletišti prokázaly dobrou připravenost cvičících, ale průvod, ani odpolední cvičení se ..

Read more

Vzpomínky pana učitele a poručika v.z.  Zdenka Fendricha na květnovou revoluci 1945 Koncem války jsem učil na měšťance v Dolní Dobroući. 5.května 1945 o přestávce v 11 hodin jsem přišel do sborovny a kolegové mi hned hlásili: “Vy Kyšperáci, jste kabrňáci!” “Co je?”, ptal jsem se. Překotné mi sdělovali: “Ty to nevíš? V Kyšperku je revoluce. Na ..

Read more

Když po únoru 1948 nastalo zatýkání straně KSČ nepohodlných lidi, tak jsem spolu s přítelem p. M. Jirešem ze Žamberka uvažovali jak pomoci těmto lidem a jejich rodinám. Pan Jireš se seznámil se zaměstnancem pardubické věznice, nabídl se, že by vézněným rozděloval potraviny. Ještě jsme získali p. Václavíka. Byl ohledatelem při zabíjačkách.Tehdá bylo obhospodařované zásobování, tedy ..

Read more

Myšlenkou moštování ovoce se zabýval řídící Kněžek už od ovocnářské výstavy roku 1902. Propagoval myšlenku, že velkou výhodou moštování je, když v úrodném roce nemusí hospodář ovoce za levný peníz vyhazovat, ale může je přeměnit na zdravý a chutný nápoj. Mošt může dobře prodat, ale i sám upotřebit, zejména o žních či při jiných příležitostech. ..

Read more

dnes dům v Komenského ulici čp. 42   Osmdesátá léta 17. století byla zlatou dobou Kyšperka. Tehdejší majitel panství Ignác Dětřich Vitanovský (Hynek Jetřich) z Vlčkovic s manželkou Johankou Magdalenou Hrzánovou z Harasova přispěli k rozvoji městečka udělením řady výsad. Díky tomu každoročně přibývaly k původním 28 další nové domy. Zástavba rostla zejména kolem cesty k Žamberku, tedy v ..

Read more

V roce 1908 měla obec Kunčice velké vydání a starosti se školou. Všecky stropy ve škole byly zachváceny červotočem natolik, že c.k. okresní školní rada nařídila jejich neodkladnou rekonstrukci. Příčinou rychlé zkázy byla podle posudku stavitele Petříka ta okolnost, že při stavbě roku 1878 byly použity vlhké zásypy. To také potvrdili pamětníci z řad řemeslníků, ..

Read more

Navzdory předvolebním slibům z roku 1946 se komunistická strana rozhodla, že řemesla a živnosti musí být „socializovány“. Proto byli na sklonku roku 1949 majitelé soukromých podniků v Kyšperku pozváni na MNV, aby se zjistilo, kdo z nich je ochoten zapojit se dobrovolně do komunálních podniků. Jeden ze živnostníků, pan Zippe na to dobu zavzpomínal: Drogistickou živnost založil ..

Read more