Archives : Srpen-2016

[Z článku Fr. Skály v Orlickěm kraji z května 1940 vypsal M. Machek]   Když roku 1680 dostavěl hrabě Vitanovský zámeckou kapli sv. Václava, nynější farní kostel (tehdy tu fara ještě nebyla), zřídil si i nadaci pro kněze, varhaníka, zpěváky, basistu a tenoristu. Varhaník dostával ročně 12 mírek pšenice, 9 měřic předního žita, 12 mírek ..

Read more