Archives : Srpen-2016

Roku 1949 mělo dojít ke sloučení města Kyšperka a přilehlých vesnic Orlice, Kunčic a Rotneka do jednoho celku. Řešilo se ledacos. I nový název. Ačkoliv městská rada doporučovala ponechat pro spojené obce pojmenování Kyšperk[1], mnohým občanům se nelíbil německý původ jména. Proto byla vyhlášena anketa, padaly roztodivné návrhy: Věkov (podle F. L. Věka), Lipov, Háje, ..

Read more