Archives : Srpen-2016

Roku 1893 přijeli do tehdejšího Kyšperka, nyní Letohradu, dva podnikatelé židovského původu a německé národnosti. Jmenovali se Louis Weiss a Gustav Fischel. Po prohlídce nádraží a jeho okolí usoudili, že nejvýhodnějším místem pro stavbu továrny by byl pozemek přímo u trati ve směru Kyšperk – Jablonné nad Orlicí.Potom zašli za orlickým starostou a požádali ho, ..

Read more