Archives : Srpen-2016

Po vzoru proslulé kolínské Kmochovy kapely počátkem tohoto století a zejmena po prvni světové válce vznikaly ve větších místech v Čechách dechové hudební soubory. Pokud se jejich vedení ujal obětavý a schopný hudebník, setrvala taková kapela desítky let. V tehdejším Kyšperku, dnešním Letohradě, kde ve dvacátých a třicátých letech byl všeobecně známý pojem Reineltova kapela, tomu ..

Read more