Archives : Červen-2016

Home » 2016 » Červen

Několik století zpátky se daním říkalo berně či kontribuce. S jejich výběrem byly problémy i tenkrát. Základ daňového systému tvořila daň ze zemědělských pozemků. Jenomže vrchnosti, ačkoliv ji od poddaných tvrdě vyžadovaly, odvodům do královské pokladny se snažily všemožně vyhnout. Přiznávaly pro berní účely zpravidla mnohem menší výměru odbělávané půdy. Nesrovnalosti se stupňovaly za třicetileté ..

Read more