Category : architektura

Home » Archive by category : architektura

Poprvé je škola v Kyšperku zmíněna roku 1614. Tehdejší rektor Martin měl 15 grošů služného na čtvrt roku. V účtech z roku 1617 je píše o škole u mostu, jindy zase o mostě pod školou. Jedná se o most přes Lukavický potok k Orlici. Vysvětlení nalézáme v Klíčově monografii Kyšperka. Jiří, hrabě Stubenbeg, daroval sousedům chalupu ..

Read more

Městský hřbitov byl zřízen v roce 1726 u farního kostela sv. Václava, tedy ve stejný rok, ve kterém byla do Kyšperka přenesena fara z Lukavice. V letech 1744 a 1818 byl rozšířen. Tento malý hřbitůvek nevyhovoval potřebám města již od svého založení. Brzy nebylo kam ho rozšiřovat, jelikož kolem něj vyrostla městská zástavba. Hledalo se ..

Read more

dnes dům v Komenského ulici čp. 42   Osmdesátá léta 17. století byla zlatou dobou Kyšperka. Tehdejší majitel panství Ignác Dětřich Vitanovský (Hynek Jetřich) z Vlčkovic s manželkou Johankou Magdalenou Hrzánovou z Harasova přispěli k rozvoji městečka udělením řady výsad. Díky tomu každoročně přibývaly k původním 28 další nové domy. Zástavba rostla zejména kolem cesty k Žamberku, tedy v ..

Read more

V roce 1908 měla obec Kunčice velké vydání a starosti se školou. Všecky stropy ve škole byly zachváceny červotočem natolik, že c.k. okresní školní rada nařídila jejich neodkladnou rekonstrukci. Příčinou rychlé zkázy byla podle posudku stavitele Petříka ta okolnost, že při stavbě roku 1878 byly použity vlhké zásypy. To také potvrdili pamětníci z řad řemeslníků, ..

Read more

Roku 1893 přijeli do tehdejšího Kyšperka, nyní Letohradu, dva podnikatelé židovského původu a německé národnosti. Jmenovali se Louis Weiss a Gustav Fischel. Po prohlídce nádraží a jeho okolí usoudili, že nejvýhodnějším místem pro stavbu továrny by byl pozemek přímo u trati ve směru Kyšperk – Jablonné nad Orlicí.Potom zašli za orlickým starostou a požádali ho, ..

Read more

Vzhled a prostředí poddanského města města Kyšperka (dnes Letohradu) se kvalitativně změnilo vybudováním aristokratické rezidence v osmdesátých letech 17. století. Hynek Jetřich Vitanovský, který pan-ství spravoval v letech 1661-1681, si nechal postavit, pravděpodobně v místech tvrze, barokní zámek se zámeckou kapli sv. Václava. Tato stavba trvale ovlivnila panoráma města. Barokní umění proniklo ve druhé polovině ..

Read more

Vzdělávací a tělovýchovná jednota Orel byla založena v září 1920 jako spolek a kulturně tělocvičné sdružení katolíků v Československé republice. Spolek byl založen v obci Orlici, kde se soustřeďovalo velké množství katolického obyvatelstva, avšak sdružení svou organizovanou činností pokrývalo i sousední obec Kunčice a město Kyšperk. Společenská nálada v mladé republice příliš nepřála křesťansky smýšlejícím ..

Read more

Rok 1925 byl v dějinách ochotnického spolku Kolár zapsán zlatým písmem. Byl uskutečněn dávný sen všech ochotnických divadelníků. Došlo ke stavbě divadelní budovy a divadlo se pak přestěhovalo pod vlastní střechu. Výstavbě divadla předcházel nedostatek vhodných místností. To zavinilo časté stěhování ochotnického divadla. Během let se stávalo, že divadelní rekvizity musely být ukládány na delší ..

Read more

Fischlova rodina, rakouského původu, přišla původně na Orlici, kde Gustav Fischl s Louisem Weisem postavili v roce 1895 tkalcovnu. V té době bydleli v orlických továrních domkách. Potom se spolumajitelé rozešli, bydleli na náměstí v čp. 58 u židovského obchodníka Ignatze Wilhelma. S ohledem na úspěšné podnikání zadal G. Fischl vyprojektování obytné budovy. Tímto okamžikem ..

Read more