Category : osobnosti

Narodil se 10. ledna 1904 v rodině otce Aloise, strojvedoucího císařských drah, a matky Marie, dcery kožešníka Hampla. Po skončení měšťanské školy vystudoval obchodní akademii v Karlíně a po několika počátečních, krátkých pokusech o zaměstnání u různých společností, zakotvil natrvalo jako pokladník u městské spořitelny v Kyšperku. Výrazně se angažoval v politickém a společenském životě ..

Read more

P. Stanislav Marek – narodil se 12. listopadu 1911 v Kunčicích u Kyšperka (dnešní Letohrad). Na kněze byl vysvěcen 29. června 1938 v Hradci Králové. Rok byl kaplanem v Kutné Hoře a poté 5 let administrátorem v Nových Dvorech u Kutné Hory. Farářem v Klášterci se stal 1. července 1944. Už roku 1949 měl problémy ..

Read more

Antonín Jan Buchtel, východočeský obrozenec a hudební nadšenec, skladatel a sběratel hudebních nástrojů, se do dějin vepsal hned několika počiny, dnes pohříchu zapomenutými. Narodil se v Pastvinách u Kyšperka 4. května roku 1804 v rodině tamního mlynáře. Podle některých pramenů je jeho rodiště o několik kilometrů severněji v obci Klášterec nad Orlicí. Ovšem zápis z ..

Read more

Rudolf Motyčka se narodil 15. ledna 1911 v Kunčicích v rodině Rudolfa a Anny roz. Bárnetové jako nejstarší ze čtyř sourozenců. V čase dospívání zhlédl v kině film Wings o válečných letcích, který ho doslova nadchl. Otec ho dal vyučit zámečníkem v Hernychově továrně v Ústí nad Orlicí. V osmnácti letech je přijat do Vojenského ..

Read more

* 11. 2. 1908 – + 23. 11. 1987 JUDr. Oldřich Srb se narodil 11. 2. 1908 ve Vysokém Mýtě jako druhorozený syn hudebního nástrojaře Josefa Srba a jeho manželky. Rodiče pocházeli z městečka Zásmuky u Kolína, odkud se přistěhovali do Vysokého Mýta. Otec opravoval ve své dílničce žestové i dřevěné nástroje hudebníkům ze širokého ..

Read more

Doc. MUDr. František Vaníček se narodil se 7. ledna 1897 v Kyšperku v čp. 69 v dnešní divadelní ulici jako syn koželuha a rolníka Františka Vanička. V rodině bylo pět dětí a všem rodiče umožnili vzdělání. Na výchovu dětí měla velký vliv matka, vzdělaná, pracovitá a moudrá žena. Doc. Vaníček vychodil v Kyšperku obecnou školu, ..

Read more

* 6 dubna 1860 v Bohdanči 8, + červenec 1940 Kyšperk učitel, osvětový pracovník, kronikář * * Antonín Krčmařík se ženou Marií * zdroj: matrika Lázně Bohdaneč 1859-1871 sign. 4348 N, Letohradský zpravodaj  březen1985, pro..

Read more

Rodištěm Aloise Kněžka byl Záměl u Potštejna. Narodil se tam v čp. 6 dne 28. dubna 1861 v rodině rolníka Josefa Kněžka a jeho ženy Františky roz. Kopsové. Vyšší gymnázium vystudoval v Rychnově nad Kněžnou a po maturitě se rozhodl pro učitelské povolání. 20. ledna 1885 se oženil s Annou Seitzovou, dcerou žamberského měšťana a ..

Read more

* 11.02.1897 Kyšperk 54,  14.07.1921 Kyšperk Karel Fišer byl synem Rudolfa, obchodníka se střižním zbožím a Terezie roz. Mikyskové z Kyšperka. Studoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Odtud byl za 1. světové války odveden na frontu a přeběhl k Rusům. Vstoupil do československých vojsk na Rusi, stal se podporučíkem a po válce se těžce nemocný ..

Read more

Z rodu muzikantů Trojnásobný vítěz VP Pavel Liebich, narozený v roce 1946, pochází z východočeského Letohradu. Pamatuje ještě časy, kdy se toto město jmenovalo Kyšperk a kdy se tu každý rok konaly dostihy. Byl sice hodně malý, ale dodnes si ty rané vzpomínky uchovává v paměti. Tři neděle před Velkou pardubickou se tu konala Velká ..

Read more