Category : střípky, klípky, zajímavosti

Home » Archive by category : střípky, klípky, zajímavosti

Ve středu dne 22. prosince 1937 byl konán v lese Pustinách hon, který byl příčinou podivného dobrodružství mladého srnce. Poplašen vyběhl se srnkou z lesa a přes Kopeček sběhl clo zahrad Svatojánské ulice. Odtud pak srnčí párek běžel touž ulicí do města a v Komenského třídě se rozdělil. Zatím co srnka utíkala z města směrem ..

Read more

V roce 1938 navštívil Kyšperk prof. Dominik Filip, největší znalec místopisu, historie a pověstí zdejšího hraje. Přijel se podívat do Obory k hájovně, kde si chtěl ještě prohlédnout podrobně zbytky a okolí bývalého loveckého zámečku a nynější hájovny. Při té příležitosti mu sdělil pan Kubíček, hajný ve výslužbě, že starý zesnulý pan hrabě Karel Stubenberg ..

Read more

Kyšperská šibenice stála ze Mechnáčem vlevo od silnice do Písečné. Její stavění bylo v Kyšperku roku 1707 spojeno se slavností. Na popravní místo se ubíral dlouhý průvod obecného lidu v čele s městským právem, s celým úřadem a knězem. Ten na místě samém promluvil proti překračování božího a světského zákona, dětem poukázal na špatné příklady a nabádal je k řádnému ..

Read more

V roce 1935 se v Kyšperku zvýšila nezaměstnanost po uzavření Matoušovy továrny na nábytek. Její majitel spáchal ze zoufalství sebevraždu. Už předtím zastavila na čas provoz pila u nádraží. Stavební ruch přestal úplně. Otevření Baťovy prodejny mělo za následek úplný úpadek obuvnictví. Pivovar přestal už na jaře vařit pivo a na podzim byl pronajat hradeckému ..

Read more

27. června 1890 vyšla v Národní politice zpráva o smrti mladého muže, jenž se z nešťastné lásky zastřelil u kyšperského hřbitova.     Jíleček není příjmení typické pro zdejší kraj, a jak ukazuje index zemřelých, skutečně si zařádil novinářský šotek. Oním mladíkem byl Václav Jedlička.     Jméno dívky, která přivodila jeho smrt, odnesl čas. ..

Read more

Myšlenkou moštování ovoce se zabýval řídící Kněžek už od ovocnářské výstavy roku 1902. Propagoval myšlenku, že velkou výhodou moštování je, když v úrodném roce nemusí hospodář ovoce za levný peníz vyhazovat, ale může je přeměnit na zdravý a chutný nápoj. Mošt může dobře prodat, ale i sám upotřebit, zejména o žních či při jiných příležitostech. ..

Read more