Category : otisky paměti

Home » Archive by category : otisky paměti

(podle vzpomínky učitelky M. Čepkové) Bylo to za války. Ve škole se ten den neučilo. Z rozkazu německého důstojníka se všichni učitelé měli shromáždit v jedné třídě. Tam jim rozdal nové, ještě nevyplněné legitimace, tzv. kenkarty a poručil jim, aby je podle seznamů vyplnili. On že má ještě jinou práci. Zdůraznil, jak je důležité správně ty kenkarty ..

Read more

Vzpomínky Jaroslava Skalického Jsem letohradský rodák. Otec měl na Podměstí kamnářství. Za války jsem musel na práce do Německa, po válce a odsunu Němců jsem se přestěhoval do Králík. Bylo nás několik a převzali jsme některé podniky jako národní správci. Já jsem měl papírnictví, pan Matyáš sodovkárnu, jiný zase železářství. Řídili jsme se Košickým vládním ..

Read more

Vzpomínky paní Ruprechtové Budu vám vyprávět život člověka, který i ve velkém utrpení si našel smysl života: Nikomu vědomě neublížit a potřebným pomáhat. Můj manžel měl špatné řemeslo. Byl soudcem. Za války pracoval v továrně a v padesátých letech jsem za nim jezdila na Slovensko a na uran i s malými dětmi. V roce 1953 ho ..

Read more

Ve dnech 28. a 29. června 1914 se měl konat Všesokolský slet v Brně. Proto se sem sjeli Sokolové z Čech, Moravy a Slezska, to jest zemí tzv. Koruny Svatováclavské, aby si vzpomněli V. sletu Všesokolského v Praze v roce 1912. Ranní zkoušky na Sletišti prokázaly dobrou připravenost cvičících, ale průvod, ani odpolední cvičení se ..

Read more

Když po únoru 1948 nastalo zatýkání straně KSČ nepohodlných lidi, tak jsem spolu s přítelem p. M. Jirešem ze Žamberka uvažovali jak pomoci těmto lidem a jejich rodinám. Pan Jireš se seznámil se zaměstnancem pardubické věznice, nabídl se, že by vézněným rozděloval potraviny. Ještě jsme získali p. Václavíka. Byl ohledatelem při zabíjačkách.Tehdá bylo obhospodařované zásobování, tedy ..

Read more

Navzdory předvolebním slibům z roku 1946 se komunistická strana rozhodla, že řemesla a živnosti musí být „socializovány“. Proto byli na sklonku roku 1949 majitelé soukromých podniků v Kyšperku pozváni na MNV, aby se zjistilo, kdo z nich je ochoten zapojit se dobrovolně do komunálních podniků. Jeden ze živnostníků, pan Zippe na to dobu zavzpomínal: Drogistickou živnost založil ..

Read more

Po osvobození se vrátil z koncentračního tábora Václav Šedaj. Býval před okupaci náčelníkem Sokola a ten se hned v roce 1939 zapojil do odbojově organizace UVOD. O své odbojové činnosti a o svém věznění mi vyprávěl zhruba toto: „V roce 1941 se mnou mluvil Ferda Filip z Jablonného nad Orlicí o tom, že je třeba ..

Read more

Přišlo 1. 9. 1953. Slunný den vítal všechny školáky do nového školního roku. Dlouho se neučilo, do 11 hodin doma a mladé hochy láká přece nejvíce řeka a voda. Tož 6tiletý Tonouš Halbrštát – dobrý plavec řekl Jendovi Holečkovi: „Jdeme se koupat.“ Kam? lnu ke splavu kde je pěkná tůň. Rychlejší Tonda utíkal napřed, aby ..

Read more

Na území bývalého československého státu bylo podle údajů v knize „SS v akci“ ještě v září 1943 celkem 815.000 Židů. Z nich zahynulo 260.000, tedy více než osmdesát procent. Na pamětní desce obětem rasové persekuce v novém oddělení hřbitova pod Kopečkem je uvedeno 24 jmen obětí z tehdejšího Kyšperka. Mezi těmi, kteří se vrátili z koncentračního ..

Read more

Vzpomínky zesnulého kunčického truhláře Františka Vychytila, jak je pro kroniku sepsal roku 1970 ve svých 78 letech Narodil jsem se 21. 3. 1892 v naší chalupě čp. 38 v Kunčicích. Rodiče měli malé hospodářství, jednu kravku, kousek pole na Herklici a u Kyšperka na Sádkách. Maminka musila všechno vozit na trakaři. Když mně bylo asi ..

Read more