Category : historické události

Home » Archive by category : historické události

Níže uvedená událost je zaznamenána podle vzpomínek pamětníka Aloise Glitsche (Klíče), kyšperského představeného v létech 1861-1864. Poněvadž některé jeho písemné formulace se jevily obtížněji srozumitelné, byly při tomto přepisu upraveny do srozumitelnější podoby, aniž by byl jakkoliv změněn smysl této jeho zprávy. Stanislav Adamec Roku 1787 císař Josef II. zrušil všechny veřejné hry, které byly provozovány ..

Read more

Stanislav Adamec Podle Sedláčka (Sedkáček A.: Hrady, zámky a tvrze II.) byla tvrz Orlice ve 13. století sídlem vladyk z Orlice a vlastní ves měla jméno „in prato“ (Louka), od roku 1406 také Orlice (dnes součástí města Letohrad). Držitelem tvrze a patronem kostela byl od roku 1361-1366 Ivan z Orlice. Po něm seděli tu Dobeš z Přepych a ..

Read more

27. ledna 1945 byli z německého vojenského transportu vyloženi na letohradském, tehdy ještě kyšperském nádraží dva umírající italští zajatci. Italové totiž na východní frontě složili zbraně a odmítli dále bojovat po boku Němců, protože po spojenecké invazi do Itálie v roce 1943, Itálie kapitulovala. Němci prohlásili italské vojáky za své zajatce a krutě s nimi ..

Read more

V dubnu 1919 byl odhlasován zákon O pozemkové reformě. V tehdejším Kyšperku byly pozemky velkostatku přiděleny především dlouholetým pachtýřům. Když se tu začala stavět železnice, utekli z velkostatku všichni deputátníci, protože si na dráze víc vydělali. To přinutilo tehdejšího majitele velkostatku, aby pole pronajal, propachtoval. Tito pachtýři nebo jejich potomci je nyní získali do vlastnictví ..

Read more

/podle kronikáře Fr. Skály a městské kroniky/ V polovici roku 1944 počali jsme pociťovat i v Kyšperku, že světová válka překročila již svůj vrchol a že se počíná blížit konečné rozhodnutí. V měsíci červnu byla zabrána zdejší budova Masarykovy školy práce /nynější průmyslové školy/ a byly do ní umístěny dívky ze západního Německa. Měly se ..

Read more

Den 28. října 1918 byl sychravý. Večer byl tmavý, lidé chodili brzo spát, neměli čím topit a byla nouze o petrolej. Elektrické světlo ještě nebylo. V devět hodin večer bylo město tiché a většina oken tmavá. Z nádraží přišla zpráva, že v Praze nastal státní převrat. Městský strážník Antonín Novák vzal buben, jiný se přidal ..

Read more

Nejpozději roku 1642 (1) se konala šlechtická svatba – sedmnáctiletá dědička Orlického panství Anna Dorota Sudová z Řeneč se provdala za Adama Mikuláše Vitanovského z Vlčkovic a na Uhersku, radu c.k. soudu purkrabského. Přesné datum není nikde uvedeno, ale mne k tomuto názoru přivedl věk nevěsty a především zápisy v orlické matrice z roku 1642, ..

Read more

Vzpomínky pana učitele a poručika v.z.  Zdenka Fendricha na květnovou revoluci 1945 Koncem války jsem učil na měšťance v Dolní Dobroući. 5.května 1945 o přestávce v 11 hodin jsem přišel do sborovny a kolegové mi hned hlásili: „Vy Kyšperáci, jste kabrňáci!“ „Co je?“, ptal jsem se. Překotné mi sdělovali: „Ty to nevíš? V Kyšperku je revoluce. Na ..

Read more

Pršelo již od pondělí a v noci na čtvrtek 25. srpna se déšť přeměnil v prudký lijavec. Vzedmutý Lukavický potok v pět hodin ráno zatopil celou Bečvárnu, všechny zahrady v Ústecké ulici a Podměstí za tratí. Už tato povodeň byla největší od provedení regulace Tiché Orlice a Lukavického potoka. Když se po poledni znovu spustil prudký ..

Read more