Category : spolky a veřejné instituce

Pamětní spis o škole v Kyšperku zpracoval Dr. Josef Mikyska v roce 1894 O škole vůbec Hlavní článek zákona ze dne 9.června 1873 o škole dí v § 21: škola má vychovávati a vyučovati. Účelem vychování mládeže a t.d. viz Přednášku a škola jest za třetí pomníkem národního uvědomění a pokroku a národ český byl ..

Read more

(Opsány záznamy MUDr Josefa Mikysky z roku 1893)   O kratochvíli neb zábavu za starších dob nebylo v Kyšperku právě tak postaráno jako v místech jiných, krom kdy nějací cizí potulní hudebníci, zpěváci anebo i loutkové divadlo do Kyšperka zabloudilo. Protože každá kočující společnost, zvlášt za dlouhých večerů zimních s otevřenou náručí byla přijímána a návštěvu ..

Read more

ÚTULNA Dětský útulek v Kyšperku, určený dětem předškolního věku, založila v roce 1901 včp. 245 hraběnka Alžběta Stubergová. Povolení od Okresní školní rady v Žamberku získal útulek, lidmi zvaný útulna, dne 14.1.1902. Péče o děti byla svěřena řeholním sestrám “kongregace největší svátosti”. Na konci čtyřicátých let 20. stol. byla vedoucí útulku řádová sestra Anselma Marie Vladyková ..

Read more

Podle archivních dokladů divadelního souboru „Kolár“ zpracoval Rudolf Kamínek Vzedmutá vlna národního obrození, podnícená v prvé polovině 19. století řadou významných buditelů, usilujících o záchranu českého jazyka a českého národa vůbec, našla živnou půdu především ve zdravém jádru drobného lidu venkovského. Postupných, ale i významných úspěchů v tomto úsilí bylo docíleno v oblasti kultury, literatury ..

Read more

Hned v prvních měsících protektoratu byla nařízena revize učitelské i žákovské knihovny. Soupisy zakázaných knih byly stále doplřiovány. Úplně byla vyřazena literatura anglická, francouzská, americká a ruská. Do knihoven byly povinně zařazovány spisy Emanuela Moravce a jiných kolaborantů. Třídní knihy a výkazy, jednací protokoly a jiné úřední knihy musely být vedeny německo-česky. Do čela úřadů ..

Read more

Po vzoru proslulé kolínské Kmochovy kapely počátkem tohoto století a zejmena po prvni světové válce vznikaly ve větších místech v Čechách dechové hudební soubory. Pokud se jejich vedení ujal obětavý a schopný hudebník, setrvala taková kapela desítky let. V tehdejším Kyšperku, dnešním Letohradě, kde ve dvacátých a třicátých letech byl všeobecně známý pojem Reineltova kapela, tomu ..

Read more